โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

โรงเรียนที่อยู่ในอำเภอทุกอำเภอ จำนวน 121 โรงเรียน

ที่โรงเรียนจำนวนนักเรียน (คน)จำนวนครู/บุคลากรทางการศึกษา (คน)
1นิคมสร้างตนเอง49232
2บ้านควนยูง25314
3บ้านซอย 214111
4บ้านซอย 10145
5วัดนทีคมเขต627
6วัดแหลมทอง386
7วัดบุญบันเทิง206
8บ้านทอนหญ้าปล้อง9612
9วัดโพธิ์นิมิต57633
10วัดท่าทอง21914
11บ้านโพหวาย51732
12บ้านสันติสุข14114
13วัดประสิทธาราม01
14บ้านคลองสุข827
15วัดชลธาร215
16วัดบางใบไม้28720
17บ้านสุชน959
18วัดกลางใหม่30421
19บ้านบางใหญ่31322
20บ้านท่าเพชร18214
21อนุบาลสุราษฎร์ธานี174471
22ชุมชนวัดสุนทรนิวาส11212
23วัดสมหวัง54828
24บ้านบ่อน้ำร้อน979
25บ้านแม่โมกข์29419
26บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ18214
27วัดเขานางเภา10813
28บ้านไสใน746
29วัดกาญจนาราม54129
30บ้านคลองสระ41531
31บ้านม่วงลีบ9510
32วัดคงคาล้อม8810
33บ้านมะม่วงหวาน365
34บ้านไสตอ25216
35วัดพุฒ12610
36บ้านหัวหมากล่าง16713
37บ้านห้วยโศก16621
38บ้านควนราชา545
39บ้านหัวหมากบน15616
40บ้านห้วยด่าน16215
41วัดกงตาก50828
42บ้านไสขาม1029
43วัดปากคู13810
44วัดวชิรประดิษฐ์17614
45วัดแสงประดิษฐ์16020
46วัดนิกรประสาท14813
47บ้านดอนสน678
48วัดเขาพระนิ่ม26120
49บ้านท่าโพธิ์426
50วัดดอนยาง878
51วัดประสพ22814
52บ้านบางสำโรง76139
53วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)90948
54บ้านศิลางาม18320
55วัดบ้านใน14618
56วัดอุทยาราม7217
57ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)669
58บ้านกงหนิง849
59บ้านคลองนามิตรภาพที่ 2014313
60บ้านดอนหลวง967
61บ้านวังทองสามัคคี255
62บ้านทับท้อน616
63บ้านบ่อโฉลก01
64วัดเขาแก้ว14314
65บ้านวังหวาย676
66บ้านควนนิมิต1259
67บ้านคลองกรูด184
68วัดวังไทร41224
69บ้านคีรีรอบ15714
70บ้านกำสนประชาสรรค์819
71บ้านท่าเสาเภา476
72บ้านหนองเปล245
73บ้านปากกะแดะ16414
74วัดพ่วง587
75วัดชลคราม10311
76วัดนทีวัฒนาราม94
77วัดนอก9410
78บ้านศรีชัยคราม13211
79ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม18716
80บ้านปากดอนสัก12212
81อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์61832
82บ้านน้ำฉา17013
83บ้านห้วยเสียด418
84วัดสิงขร1309
85บ้านเกาะนกเภา95
86ชุมชนบ้านนางกำ14317
87บ้านใหม่สามัคคี225
88วัดคีรีวง23118
89บ้านคอกช้าง16312
90บ้านดอนเสาธง506
91บ้านคลองคราม25442
92องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้91093
93บ้านดินแดงสามัคคี25015
94วัดคีรีวงการาม788
95วัดสันติวราราม686
96วัดสว่างอารมณ์89545
97บ้านหาดงาม48424
98วัดบุณฑริการาม38521
99บ้านบ่อผุด62630
100บ้านบางรักษ์30615
101บ้านปลายแหลม52127
102บ้านหน้าค่าย22819
103วัดภูเขาทอง80741
104บ้านแหลมหอย29915
105บ้านดอนธูป19712
106วัดนาราเจริญสุข13412
107วัดกลาง40420
108วัดคุณาราม21114
109วัดประเดิม18215
110วัดแจ้ง46322
111บ้านเกาะพลวย5310
112บ้านอ่างทอง43426
113บ้านเกาะเต่า39627
114บ้านโฉลกหลำ17118
115บ้านมะเดื่อหวาน17413
116บ้านศรีธนู12712
117วัดสมัยคงคา12912
118วัดราษฎร์เจริญ36915
119บ้านท้องนายปาน857
120บ้านหาดริ้น12110
121ชุมชนบ้านใต้17913