โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

โรงเรียนที่อยู่ในอำเภอเกาะพะงัน จำนวน 9 โรงเรียน

ที่โรงเรียนจำนวนนักเรียน (คน)จำนวนครู/บุคลากรทางการศึกษา (คน)
1บ้านเกาะเต่า39627
2บ้านโฉลกหลำ17118
3บ้านมะเดื่อหวาน17413
4บ้านศรีธนู12712
5วัดสมัยคงคา12912
6วัดราษฎร์เจริญ36915
7บ้านท้องนายปาน857
8บ้านหาดริ้น12110
9ชุมชนบ้านใต้17913