โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

โรงเรียนที่มีนักเรียน 121 - 300 คน จำนวน 48 โรงเรียน

ที่โรงเรียนจำนวนนักเรียน (คน)จำนวนครู/บุคลากรทางการศึกษา (คน)
1บ้านควนยูง25314
2บ้านซอย 214111
3วัดท่าทอง21914
4บ้านสันติสุข14114
5วัดบางใบไม้28720
6บ้านท่าเพชร18214
7บ้านแม่โมกข์29419
8บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ18214
9บ้านไสตอ25216
10วัดพุฒ12610
11บ้านหัวหมากล่าง16713
12บ้านห้วยโศก16621
13บ้านหัวหมากบน15616
14บ้านห้วยด่าน16215
15วัดปากคู13810
16วัดวชิรประดิษฐ์17614
17วัดแสงประดิษฐ์16020
18วัดนิกรประสาท14813
19วัดเขาพระนิ่ม26120
20วัดประสพ22814
21บ้านศิลางาม18320
22วัดบ้านใน14618
23วัดเขาแก้ว14314
24บ้านควนนิมิต1259
25บ้านคีรีรอบ15714
26บ้านปากกะแดะ16414
27บ้านศรีชัยคราม13211
28ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม18716
29บ้านปากดอนสัก12212
30บ้านน้ำฉา17013
31วัดสิงขร1309
32ชุมชนบ้านนางกำ14317
33วัดคีรีวง23118
34บ้านคอกช้าง16312
35บ้านคลองคราม25442
36บ้านดินแดงสามัคคี25015
37บ้านหน้าค่าย22819
38บ้านแหลมหอย29915
39บ้านดอนธูป19712
40วัดนาราเจริญสุข13412
41วัดคุณาราม21114
42วัดประเดิม18215
43บ้านโฉลกหลำ17118
44บ้านมะเดื่อหวาน17413
45บ้านศรีธนู12712
46วัดสมัยคงคา12912
47บ้านหาดริ้น12110
48ชุมชนบ้านใต้17913