โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

โรงเรียนที่อยู่ในอำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 51 โรงเรียน

ที่โรงเรียนจำนวนนักเรียน (คน)จำนวนครู/บุคลากรทางการศึกษา (คน)
1บ้านบ่อน้ำร้อน979
2บ้านแม่โมกข์29419
3บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ18214
4วัดเขานางเภา10813
5บ้านไสใน746
6วัดกาญจนาราม54129
7บ้านคลองสระ41531
8บ้านม่วงลีบ9510
9วัดคงคาล้อม8810
10บ้านมะม่วงหวาน365
11บ้านไสตอ25216
12วัดพุฒ12610
13บ้านหัวหมากล่าง16713
14บ้านห้วยโศก16621
15บ้านควนราชา545
16บ้านหัวหมากบน15616
17บ้านห้วยด่าน16215
18วัดกงตาก50828
19บ้านไสขาม1029
20วัดปากคู13810
21วัดวชิรประดิษฐ์17614
22วัดแสงประดิษฐ์16020
23วัดนิกรประสาท14813
24บ้านดอนสน678
25วัดเขาพระนิ่ม26120
26บ้านท่าโพธิ์426
27วัดดอนยาง878
28วัดประสพ22814
29บ้านบางสำโรง76139
30วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)90948
31บ้านศิลางาม18320
32วัดบ้านใน14618
33วัดอุทยาราม7217
34ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)669
35บ้านกงหนิง849
36บ้านคลองนามิตรภาพที่ 2014313
37บ้านดอนหลวง967
38บ้านวังทองสามัคคี255
39บ้านทับท้อน616
40บ้านบ่อโฉลก01
41วัดเขาแก้ว14314
42บ้านวังหวาย676
43บ้านควนนิมิต1259
44บ้านคลองกรูด184
45วัดวังไทร41224
46บ้านคีรีรอบ15714
47บ้านกำสนประชาสรรค์819
48บ้านท่าเสาเภา476
49บ้านหนองเปล245
50บ้านปากกะแดะ16414
51วัดพ่วง587