โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงทั้งหมด จำนวน 96 โรง

ที่รหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนปีที่ได้รับลำดับที่ประกาศ
184010132บ้านอ่างทอง25553,868
284010036วัดเขานางเภา25553,869
384010037บ้านไสใน25553,864
484010076บ้านควนนิมิต25553,863
584010103บ้านดอนเสาธง25553,859
684010043บ้านไสตอ25553,862
784010046บ้านหัวหมากล่าง25553,861
884010035บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ25553,867
984010052บ้านไสขาม25553,865
1084010124บ้านดอนธูป25553,860
1184010050บ้านห้วยด่าน25553,866
1284010075บ้านวังหวาย25566,655
1384010066วัดอุทยาราม25566,672
1484010070บ้านดอนหลวง25566,666
1584010068บ้านกงหนิง25566,669
1684010079บ้านคีรีรอบ25566,673
1784010083บ้านปากกะแดะ25566,663
1884010061วัดประสพ25566,671
1984010058วัดเขาพระนิ่ม25566,670
2084010067ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)25566,674
2184010084วัดพ่วง25566,664
2284010131บ้านเกาะพลวย25566,650
2384010129วัดประเดิม25566,680
2484010125วัดนาราเจริญสุข25566,652
2584010141ชุมชนบ้านใต้25566,682
2684010120บ้านหน้าค่าย25566,651
2784010117บ้านบ่อผุด25566,679
2884010116วัดบุณฑริการาม25566,681
2984010115บ้านหาดงาม25566,653
3084010107บ้านดินแดงสามัคคี25566,654
3184010105บ้านคลองคราม25566,686
3284010105บ้านคลองคราม25566,661
3384010102บ้านคอกช้าง25566,647
3484010101วัดคีรีวง25566,656
3584010099ชุมชนบ้านนางกำ25566,649
3684010095บ้านน้ำฉา25566,648
3784010093อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์25566,646
3884010056วัดนิกรประสาท25566,678
3984010049บ้านหัวหมากบน25566,677
4084010008วัดนทีคมเขต25566,684
4184010044วัดพุฒ25566,683
4284010001นิคมสร้างตนเอง25566,685
4384010016บ้านโพหวาย25566,657
4484010028บ้านท่าเพชร25566,662
4584010026วัดกลางใหม่25566,658
4684010014วัดโพธิ์นิมิต25566,676
4784010018วัดประสิทธาราม25566,660
4884010054วัดวชิรประดิษฐ์25566,667
4984010034บ้านแม่โมกข์25566,668
5084010053วัดปากคู25566,665
5184010022วัดบางใบไม้25566,659
5284010015วัดท่าทอง25566,675
5384010029อนุบาลสุราษฎร์ธานี25572,101
5484010004บ้านซอย 1025572,098
5584010122วัดภูเขาทอง25572,095
5684010090ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม25572,091
5784010092บ้านปากดอนสัก25572,096
5884010031วัดสมหวัง25572,087
5984010013บ้านทอนหญ้าปล้อง25572,106
6084010114วัดสว่างอารมณ์25572,105
6184010097วัดสิงขร25572,092
6284010038วัดกาญจนาราม25572,103
6384010074วัดเขาแก้ว25572,099
6484010051วัดกงตาก25572,089
6584010130วัดแจ้ง25572,104
6684010132บ้านอ่างทอง25572,094
6784010002บ้านควนยูง25572,090
6884010039บ้านคลองสระ25572,093
6984010064บ้านศิลางาม25572,088
7084010003บ้านซอย 225572,097
7184010062บ้านบางสำโรง25572,100
7284010063วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)25572,102
7384010127วัดกลาง25592,318
7484010138วัดราษฎร์เจริญ25592,321
7584010134บ้านโฉลกหลำ25592,322
7684010133บ้านเกาะเต่า25592,323
7784010065วัดบ้านใน25592,335
7884010009วัดแหลมทอง25592,326
7984010118บ้านบางรักษ์25592,319
8084010113วัดสันติวราราม25592,320
8184010066วัดอุทยาราม25592,314
8284010048บ้านควนราชา25592,334
8384010047บ้านห้วยโศก25592,333
8484010073บ้านบ่อโฉลก25592,329
8584010055วัดแสงประดิษฐ์25592,328
8684010041วัดคงคาล้อม25592,316
8784010080บ้านกำสนประชาสรรค์25592,317
8884010081บ้านท่าเสาเภา25592,331
8984010082บ้านหนองเปล25592,330
9084010085วัดชลคราม25592,312
9184010087วัดนอก25592,315
9284010088บ้านศรีชัยคราม25592,313
9384010030ชุมชนวัดสุนทรนิวาส25592,325
9484010025บ้านสุชน25592,324
9584010020วัดชลธาร25592,327
9684010060วัดดอนยาง25592,332