โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงประจำปี 2559 จำนวน 24 โรง

ที่รหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนปีที่ได้รับลำดับที่ประกาศ
184010009วัดแหลมทอง25592,326
284010020วัดชลธาร25592,327
384010025บ้านสุชน25592,324
484010030ชุมชนวัดสุนทรนิวาส25592,325
584010041วัดคงคาล้อม25592,316
684010047บ้านห้วยโศก25592,333
784010048บ้านควนราชา25592,334
884010055วัดแสงประดิษฐ์25592,328
984010060วัดดอนยาง25592,332
1084010065วัดบ้านใน25592,335
1184010066วัดอุทยาราม25592,314
1284010073บ้านบ่อโฉลก25592,329
1384010080บ้านกำสนประชาสรรค์25592,317
1484010081บ้านท่าเสาเภา25592,331
1584010082บ้านหนองเปล25592,330
1684010085วัดชลคราม25592,312
1784010087วัดนอก25592,315
1884010088บ้านศรีชัยคราม25592,313
1984010113วัดสันติวราราม25592,320
2084010118บ้านบางรักษ์25592,319
2184010127วัดกลาง25592,318
2284010133บ้านเกาะเต่า25592,323
2384010134บ้านโฉลกหลำ25592,322
2484010138วัดราษฎร์เจริญ25592,321