โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงประจำปี 2557 จำนวน 20 โรง

ที่รหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนปีที่ได้รับลำดับที่ประกาศ
184010002บ้านควนยูง25572,090
284010003บ้านซอย 225572,097
384010004บ้านซอย 1025572,098
484010013บ้านทอนหญ้าปล้อง25572,106
584010029อนุบาลสุราษฎร์ธานี25572,101
684010031วัดสมหวัง25572,087
784010038วัดกาญจนาราม25572,103
884010039บ้านคลองสระ25572,093
984010051วัดกงตาก25572,089
1084010062บ้านบางสำโรง25572,100
1184010063วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)25572,102
1284010064บ้านศิลางาม25572,088
1384010074วัดเขาแก้ว25572,099
1484010090ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม25572,091
1584010092บ้านปากดอนสัก25572,096
1684010097วัดสิงขร25572,092
1784010114วัดสว่างอารมณ์25572,105
1884010122วัดภูเขาทอง25572,095
1984010130วัดแจ้ง25572,104
2084010132บ้านอ่างทอง25572,094