โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงประจำปี 2556 จำนวน 41 โรง

ที่รหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนปีที่ได้รับลำดับที่ประกาศ
184010001นิคมสร้างตนเอง25566,685
284010008วัดนทีคมเขต25566,684
384010014วัดโพธิ์นิมิต25566,676
484010015วัดท่าทอง25566,675
584010016บ้านโพหวาย25566,657
684010018วัดประสิทธาราม25566,660
784010022วัดบางใบไม้25566,659
884010026วัดกลางใหม่25566,658
984010028บ้านท่าเพชร25566,662
1084010034บ้านแม่โมกข์25566,668
1184010044วัดพุฒ25566,683
1284010049บ้านหัวหมากบน25566,677
1384010053วัดปากคู25566,665
1484010054วัดวชิรประดิษฐ์25566,667
1584010056วัดนิกรประสาท25566,678
1684010058วัดเขาพระนิ่ม25566,670
1784010061วัดประสพ25566,671
1884010066วัดอุทยาราม25566,672
1984010067ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)25566,674
2084010068บ้านกงหนิง25566,669
2184010070บ้านดอนหลวง25566,666
2284010075บ้านวังหวาย25566,655
2384010079บ้านคีรีรอบ25566,673
2484010083บ้านปากกะแดะ25566,663
2584010084วัดพ่วง25566,664
2684010093อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์25566,646
2784010095บ้านน้ำฉา25566,648
2884010099ชุมชนบ้านนางกำ25566,649
2984010101วัดคีรีวง25566,656
3084010102บ้านคอกช้าง25566,647
3184010105บ้านคลองคราม25566,661
3284010105บ้านคลองคราม25566,686
3384010107บ้านดินแดงสามัคคี25566,654
3484010115บ้านหาดงาม25566,653
3584010116วัดบุณฑริการาม25566,681
3684010117บ้านบ่อผุด25566,679
3784010120บ้านหน้าค่าย25566,651
3884010125วัดนาราเจริญสุข25566,652
3984010129วัดประเดิม25566,680
4084010131บ้านเกาะพลวย25566,650
4184010141ชุมชนบ้านใต้25566,682