โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงประจำปี 2555 จำนวน 11 โรง

ที่รหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนปีที่ได้รับลำดับที่ประกาศ
184010035บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ25553,867
284010036วัดเขานางเภา25553,869
384010037บ้านไสใน25553,864
484010043บ้านไสตอ25553,862
584010046บ้านหัวหมากล่าง25553,861
684010050บ้านห้วยด่าน25553,866
784010052บ้านไสขาม25553,865
884010076บ้านควนนิมิต25553,863
984010103บ้านดอนเสาธง25553,859
1084010124บ้านดอนธูป25553,860
1184010132บ้านอ่างทอง25553,868