โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

โรงเรียนสุจริตทั้งหมด จำนวน 119 โรง

ที่รหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนปี พ.ศ.กลุ่มร้อยละ
184010016บ้านโพหวาย2556โรงเรียนต้นแบบ
284010067ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)256140
384010068บ้านกงหนิง256140
484010065วัดบ้านใน256140
584010060วัดดอนยาง256140
684010071บ้านวังทองสามัคคี256140
784010059บ้านท่าโพธิ์256140
884010085วัดชลคราม256140
984010086วัดนทีวัฒนาราม256140
1084010106องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้9256140
1184010042บ้านมะม่วงหวาน256140
1284010075บ้านวังหวาย256140
1384010020วัดชลธาร256140
1484010012วัดบุญบันเทิง256140
1584010009วัดแหลมทอง256140
1684010019บ้านคลองสุข256140
1784010048บ้านควนราชา256140
1884010076บ้านควนนิมิต256140
1984010047บ้านห้วยโศก256140
2084010077บ้านคลองกรูด256140
2184010051วัดกงตาก256140
2284010103บ้านดอนเสาธง256140
2384010100บ้านใหม่สามัคคี256140
2484010125วัดนาราเจริญสุข256140
2584010034บ้านแม่โมกข์256140
2684010036วัดเขานางเภา256140
2784010037บ้านไสใน256140
2884010033บ้านบ่อน้ำร้อน256140
2984010074วัดเขาแก้ว256140
3084010072บ้านทับท้อน256140
3184010055วัดแสงประดิษฐ์256140
3284010082บ้านหนองเปล256140
3384010081บ้านท่าเสาเภา256140
3484010035บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ256140
3584010004บ้านซอย 10256140
3684010112วัดคีรีวงการาม256140
3784010113วัดสันติวราราม256140
3884010128วัดคุณาราม256140
3984010115บ้านหาดงาม256140
4084010118บ้านบางรักษ์256140
4184010137วัดสมัยคงคา256140
4284010123บ้านแหลมหอย256140
4384010140บ้านหาดริ้น256140
4484010134บ้านโฉลกหลำ256140
4584010031วัดสมหวัง256130
4684010139บ้านท้องนายปาน256130
4784010133บ้านเกาะเต่า256130
4884010141ชุมชนบ้านใต้256130
4984010117บ้านบ่อผุด256130
5084010119บ้านปลายแหลม256130
5184010028บ้านท่าเพชร256130
5284010030ชุมชนวัดสุนทรนิวาส256130
5384010078วัดวังไทร256130
5484010080บ้านกำสนประชาสรรค์256130
5584010079บ้านคีรีรอบ256130
5684010038วัดกาญจนาราม256130
5784010083บ้านปากกะแดะ256130
5884010056วัดนิกรประสาท256130
5984010062บ้านบางสำโรง256130
6084010129วัดประเดิม256130
6184010130วัดแจ้ง256130
6284010043บ้านไสตอ256130
6384010046บ้านหัวหมากล่าง256130
6484010044วัดพุฒ256130
6584010053วัดปากคู256130
6684010013บ้านทอนหญ้าปล้อง256130
6784010022วัดบางใบไม้256130
6884010014วัดโพธิ์นิมิต256130
6984010029อนุบาลสุราษฎร์ธานี256130
7084010069บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201256130
7184010066วัดอุทยาราม256130
7284010057บ้านดอนสน256130
7384010124บ้านดอนธูป256130
7484010088บ้านศรีชัยคราม256130
7584010105บ้านคลองคราม256130
7684010101วัดคีรีวง256130
7784010047บ้านห้วยโศก256130
7884010131บ้านเกาะพลวย256130
7984010098บ้านเกาะนกเภา256130
8084010070บ้านดอนหลวง256130
8184010092บ้านปากดอนสัก255820
8284010093อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์255820
8384010097วัดสิงขร255820
8484010087วัดนอก255820
8584010107บ้านดินแดงสามัคคี255820
8684010090ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม255820
8784010064บ้านศิลางาม255820
8884010061วัดประสพ255820
8984010052บ้านไสขาม255820
9084010049บ้านหัวหมากบน255820
9184010008วัดนทีคมเขต255820
9284010017บ้านสันติสุข255820
9384010120บ้านหน้าค่าย255820
9484010127วัดกลาง255820
9584010084วัดพ่วง255820
9684010063วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)255820
9784010041วัดคงคาล้อม255820
9884010039บ้านคลองสระ255820
9984010026วัดกลางใหม่255820
10084010027บ้านบางใหญ่255820
10184010001นิคมสร้างตนเอง255820
10284010003บ้านซอย 2255820
10384010136บ้านศรีธนู255820
10484010135บ้านมะเดื่อหวาน255820
10584010116วัดบุณฑริการาม255820
10684010114วัดสว่างอารมณ์255820
10784010102บ้านคอกช้าง255710
10884010095บ้านน้ำฉา255710
10984010099ชุมชนบ้านนางกำ255710
11084010058วัดเขาพระนิ่ม255710
11184010050บ้านห้วยด่าน255710
11284010132บ้านอ่างทอง255710
11384010122วัดภูเขาทอง255710
11484010138วัดราษฎร์เจริญ255710
11584010002บ้านควนยูง255710
11684010025บ้านสุชน255710
11784010040บ้านม่วงลีบ255710
11884010054วัดวชิรประดิษฐ์255710
11984010015วัดท่าทอง255710