โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

โรงเรียนสุจริต ที่เข้าร่วมปี 2561 จำนวน 79 โรง

ที่รหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนปี พ.ศ.กลุ่มร้อยละ
184010081บ้านท่าเสาเภา256140
284010100บ้านใหม่สามัคคี256140
384010103บ้านดอนเสาธง256140
484010106องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้9256140
584010086วัดนทีวัฒนาราม256140
684010085วัดชลคราม256140
784010059บ้านท่าโพธิ์256140
884010071บ้านวังทองสามัคคี256140
984010060วัดดอนยาง256140
1084010065วัดบ้านใน256140
1184010067ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)256140
1284010042บ้านมะม่วงหวาน256140
1384010075บ้านวังหวาย256140
1484010051วัดกงตาก256140
1584010077บ้านคลองกรูด256140
1684010047บ้านห้วยโศก256140
1784010076บ้านควนนิมิต256140
1884010048บ้านควนราชา256140
1984010125วัดนาราเจริญสุข256140
2084010112วัดคีรีวงการาม256140
2184010082บ้านหนองเปล256140
2284010055วัดแสงประดิษฐ์256140
2384010072บ้านทับท้อน256140
2484010074วัดเขาแก้ว256140
2584010033บ้านบ่อน้ำร้อน256140
2684010037บ้านไสใน256140
2784010036วัดเขานางเภา256140
2884010034บ้านแม่โมกข์256140
2984010004บ้านซอย 10256140
3084010134บ้านโฉลกหลำ256140
3184010140บ้านหาดริ้น256140
3284010137วัดสมัยคงคา256140
3384010123บ้านแหลมหอย256140
3484010118บ้านบางรักษ์256140
3584010115บ้านหาดงาม256140
3684010128วัดคุณาราม256140
3784010113วัดสันติวราราม256140
3884010019บ้านคลองสุข256140
3984010009วัดแหลมทอง256140
4084010012วัดบุญบันเทิง256140
4184010068บ้านกงหนิง256140
4284010035บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ256140
4384010020วัดชลธาร256140
4484010101วัดคีรีวง256130
4584010047บ้านห้วยโศก256130
4684010105บ้านคลองคราม256130
4784010098บ้านเกาะนกเภา256130
4884010070บ้านดอนหลวง256130
4984010057บ้านดอนสน256130
5084010131บ้านเกาะพลวย256130
5184010066วัดอุทยาราม256130
5284010069บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201256130
5384010043บ้านไสตอ256130
5484010046บ้านหัวหมากล่าง256130
5584010044วัดพุฒ256130
5684010053วัดปากคู256130
5784010013บ้านทอนหญ้าปล้อง256130
5884010022วัดบางใบไม้256130
5984010014วัดโพธิ์นิมิต256130
6084010088บ้านศรีชัยคราม256130
6184010124บ้านดอนธูป256130
6284010062บ้านบางสำโรง256130
6384010056วัดนิกรประสาท256130
6484010083บ้านปากกะแดะ256130
6584010038วัดกาญจนาราม256130
6684010079บ้านคีรีรอบ256130
6784010078วัดวังไทร256130
6884010080บ้านกำสนประชาสรรค์256130
6984010030ชุมชนวัดสุนทรนิวาส256130
7084010028บ้านท่าเพชร256130
7184010031วัดสมหวัง256130
7284010139บ้านท้องนายปาน256130
7384010133บ้านเกาะเต่า256130
7484010141ชุมชนบ้านใต้256130
7584010117บ้านบ่อผุด256130
7684010119บ้านปลายแหลม256130
7784010129วัดประเดิม256130
7884010130วัดแจ้ง256130
7984010029อนุบาลสุราษฎร์ธานี256130