โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

โรงเรียนสุจริต ที่เข้าร่วมปี 2558 จำนวน 26 โรง

ที่รหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนปี พ.ศ.กลุ่มร้อยละ
184010008วัดนทีคมเขต255820
284010114วัดสว่างอารมณ์255820
384010116วัดบุณฑริการาม255820
484010135บ้านมะเดื่อหวาน255820
584010136บ้านศรีธนู255820
684010003บ้านซอย 2255820
784010001นิคมสร้างตนเอง255820
884010027บ้านบางใหญ่255820
984010026วัดกลางใหม่255820
1084010039บ้านคลองสระ255820
1184010041วัดคงคาล้อม255820
1284010063วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)255820
1384010127วัดกลาง255820
1484010120บ้านหน้าค่าย255820
1584010017บ้านสันติสุข255820
1684010049บ้านหัวหมากบน255820
1784010052บ้านไสขาม255820
1884010061วัดประสพ255820
1984010064บ้านศิลางาม255820
2084010090ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม255820
2184010092บ้านปากดอนสัก255820
2284010093อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์255820
2384010097วัดสิงขร255820
2484010087วัดนอก255820
2584010107บ้านดินแดงสามัคคี255820
2684010084วัดพ่วง255820