โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

โรงเรียนสุจริต ที่เข้าร่วมปี 2557 จำนวน 13 โรง

ที่รหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนปี พ.ศ.กลุ่มร้อยละ
184010015วัดท่าทอง255710
284010040บ้านม่วงลีบ255710
384010025บ้านสุชน255710
484010002บ้านควนยูง255710
584010138วัดราษฎร์เจริญ255710
684010122วัดภูเขาทอง255710
784010132บ้านอ่างทอง255710
884010102บ้านคอกช้าง255710
984010095บ้านน้ำฉา255710
1084010099ชุมชนบ้านนางกำ255710
1184010058วัดเขาพระนิ่ม255710
1284010050บ้านห้วยด่าน255710
1384010054วัดวชิรประดิษฐ์255710