โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

ข้อมูลอัตรากำลัง

โรงเรียนตามเกณฑ์จ.18ขาดเกิน
ผู้บริหารครูรวมผู้บริหารครูรวมผู้บริหารครูรวมร้อยละ
นิคมสร้างตนเอง22931229310000.00
บ้านควนยูง1111219100-2-2-16.67
บ้านซอย 2191019100000.00
บ้านซอย 10112145033150.00
วัดนทีคมเขต1451450000.00
วัดแหลมทอง12313401133.33
วัดบุญบันเทิง11212301150.00
บ้านทอนหญ้าปล้อง1561101105583.33
วัดโพธิ์นิมิต22931232340339.68
วัดท่าทอง11011110110000.00
บ้านโพหวาย22729228300113.45
บ้านสันติสุข191019100000.00
บ้านคลองสุข1561450-1-1-16.67
วัดชลธาร1231230000.00
วัดบางใบไม้11617116170000.00
บ้านสุชน1561560000.00
วัดกลางใหม่11617116170000.00
บ้านบางใหญ่11718217191015.56
บ้านท่าเพชร1101119100-1-1-9.09
อนุบาลสุราษฎร์ธานี5707547074-10-1-1.33
ชุมชนวัดสุนทรนิวาส1671560-1-1-14.29
วัดสมหวัง22527224260-1-1-3.70
บ้านบ่อน้ำร้อน1561560000.00
บ้านแม่โมกข์11617117180115.88
บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ11011110110000.00
วัดเขานางเภา16717801114.29
บ้านไสใน1451450000.00
วัดกาญจนาราม22325224260114.00
บ้านคลองสระ224262283004415.38
บ้านม่วงลีบ15616701116.67
วัดคงคาล้อม1561560000.00
บ้านมะม่วงหวาน1231230000.00
บ้านไสตอ11213112130000.00
วัดพุฒ19101670-3-3-30.00
บ้านหัวหมากล่าง19101101101110.00
บ้านห้วยโศก11516114150-1-1-6.25
บ้านควนราชา1341230-1-1-25.00
บ้านหัวหมากบน1101119100-1-1-9.09
บ้านห้วยด่าน1101119100-1-1-9.09
วัดกงตาก22426225270113.85
บ้านไสขาม1671560-1-1-14.29
วัดปากคู191019100000.00
วัดวชิรประดิษฐ์11011110110000.00
วัดแสงประดิษฐ์11516114150-1-1-6.25
วัดนิกรประสาท191019100000.00
บ้านดอนสน1451450000.00
วัดเขาพระนิ่ม11617116170000.00
บ้านท่าโพธิ์1341340000.00
วัดดอนยาง1561560000.00
วัดประสพ11112111120000.00
บ้านบางสำโรง3323523335-1100.00
วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)34346343460000.00
บ้านศิลางาม11516115160000.00
วัดบ้านใน11516113140-2-2-12.50
วัดอุทยาราม1451450000.00
ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)14515601120.00
บ้านกงหนิง1561560000.00
บ้านคลองนามิตรภาพที่ 2012202212021-10-1-4.55
บ้านดอนหลวง1561560000.00
บ้านวังทองสามัคคี1231230000.00
บ้านทับท้อน1451450000.00
วัดเขาแก้ว191019100000.00
บ้านวังหวาย1451340-1-1-20.00
บ้านควนนิมิต19101670-3-3-30.00
บ้านคลองกรูด11212301150.00
วัดวังไทร2182011920-1100.00
บ้านคีรีรอบ11011110110000.00
บ้านกำสนประชาสรรค์1561560000.00
บ้านท่าเสาเภา1341340000.00
บ้านหนองเปล1231230000.00
บ้านปากกะแดะ19101890-1-1-10.00
วัดพ่วง13414501125.00
วัดชลคราม1671670000.00
วัดนทีวัฒนาราม11212301150.00
วัดนอก15618903350.00
บ้านศรีชัยคราม19101890-1-1-10.00
ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม11011110110000.00
บ้านปากดอนสัก189191001111.11
อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์226282293103310.71
บ้านน้ำฉา19101111202220.00
บ้านห้วยเสียด1341340000.00
วัดสิงขร19101670-3-3-30.00
บ้านเกาะนกเภา1121120000.00
ชุมชนบ้านนางกำ11415114150000.00
บ้านใหม่สามัคคี1231230000.00
วัดคีรีวง11516116170116.25
บ้านคอกช้าง191019100000.00
บ้านดอนเสาธง1341340000.00
บ้านคลองคราม11617116170000.00
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้9167191003342.86
บ้านดินแดงสามัคคี11213111120-1-1-7.69
วัดคีรีวงการาม14515601120.00
วัดสันติวราราม1451450000.00
วัดสว่างอารมณ์3374024143-1437.50
บ้านหาดงาม22123221230000.00
วัดบุณฑริการาม2161811516-1-1-2-11.11
บ้านบ่อผุด22729224260-3-3-10.34
บ้านบางรักษ์11314112130-1-1-7.14
บ้านปลายแหลม22325223250000.00
บ้านหน้าค่าย11617116170000.00
วัดภูเขาทอง3384123840-10-1-2.44
บ้านแหลมหอย11314112130-1-1-7.14
บ้านดอนธูป11112110110-1-1-8.33
วัดนาราเจริญสุข191019100000.00
วัดกลาง2182011718-1-1-2-10.00
วัดคุณาราม11112111120000.00
วัดประเดิม11011110110000.00
วัดแจ้ง22224219210-3-3-12.50
บ้านเกาะพลวย134189055125.00
บ้านอ่างทอง221232242603313.04
บ้านเกาะเต่า2262812324-1-3-4-14.29
บ้านโฉลกหลำ11516115160000.00
บ้านมะเดื่อหวาน11011110110000.00
บ้านศรีธนู191019100000.00
วัดสมัยคงคา191019100000.00
วัดราษฎร์เจริญ2161811415-1-2-3-16.67
บ้านท้องนายปาน1561450-1-1-16.67
บ้านหาดริ้น19101670-3-3-30.00
ชุมชนบ้านใต้11011110110000.00

จำนวนครูแยกตามวิชาที่สอน

วิชาที่สอนจำนวน (ครู)
การงานพื้นฐานอาชีพ36
คณิตศาสตร์244
คหกรรม2
คอมพิวเตอร์39
ดนตรี2
ดนตรีศึกษา1
ดนตรีไทย1
ทัศนศิลป์3
นาฏศิลป์14
บร.113
บัญชี1
บุคลากรอื่นๆ245
ปฐมวัย209
ประถมศึกษา59
พลศึกษา49
ภาษาจีน1
ภาษาอังกฤษ168
ภาษาไทย343
วิทยาศาสตร์133
ศิลปศึกษา1
ศิลปะ28
สังคมศึกษา127
สุขศึกษา21
รวม1,840

จำนวนครูแยกตามวิทยฐานะ

วิทยฐานะจำนวน (ครู)
ชำนาญการ358
เชี่ยวชาญ2
ชำนาญการพิเศษ327
ไม่มีวิทยฐานะ1,153
รวม1,840

จำนวนครูแยกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาจำนวน (ครู)
9
กศ.บ.100
กศ.บ. /ป.กศ.สูง1
กศ.ม. /กศ.บ.2
กศ.ม. /ค.บ.3
กศ.ม. /วท.บ.3
กศ.ม. /ศษ.บ.1
กศ.ม./ค.บ.2
กศ.ม./วท.บ.1
กศ.ม./ศศ.บ.2
กษ.บ.1
ค.ด. /ค.ม. /กศ.บ.1
ค.บ.780
ค.บ. /ค.บ.1
ค.บ. /ป.กศ.สูง1
ค.บ./ค.ม.1
ค.ม.2
ค.ม. /กศ.บ.8
ค.ม. /ค.บ.31
ค.ม. /คอ.บ.1
ค.ม. /วท.บ.11
ค.ม. /ศ.น.บ1
ค.ม. /ศศ.บ.2
ค.ม. /ศษ.บ.4
ค.ม. /สส.บ.1
ค.ม./กศ.บ.3
ค.ม./ค.บ.15
ค.ม./บธ.บ.2
ค.ม./วท.บ.3
ค.ม./ศศ.บ.1
ค.ม./ศษ.บ.2
ค.ม/ค.บ.1
คศ.บ.6
คอ.บ.3
คอ.ม. /ค.บ.3
คอ.ม. /บธ.บ.2
คอ.ม. /ศศ.บ.1
คอ.ม. /ศษ.บ.1
คอ.ม. /อ.บ.1
คอ.ม./ค.บ.1
ทล.บ. /ค.บ.1
น.บ.3
น.บ. /วท.บ.1
นศ.บ.1
บช.บ.6
บธ.บ.67
บธ.บ. /ค.บ.1
บธ.ม.1
บธ.ม. /วท.บ.2
บธ.ม. /ศศ.บ.2
บธ.ม./บธ.บ.1
ป.42
ป.64
ป.กศ.2
ป.กศ.สูง3
ปร.ด. /ศษ.ม. /วท.บ.1
ปร.ด. /ศษ.ม. /ศษ.บ.1
ปร.ด./กศ.ม./ค.บ.1
ประถมต้น13
ประถมปลาย18
ปวช.11
ปวท.1
ปวส.9
พ.กศ.1
พธ.บ.1
ม.61
ม.ต้น3
ม.ปลาย7
มัธยม1
มัธยมต้น17
มัธยมปลาย16
ร.บ.5
รป.บ.3
รป.ม. /ค.บ.1
รป.ม./วท.บ.1
รป.ม./ศ.น.บ1
วท.บ.136
วท.ม. /วท.บ.1
วท.ม. /ศศ.บ.1
วท.ม./วท.บ.2
วศ.บ.3
ศ.น.บ1
ศ.น.บ /กศ.บ.1
ศ.บ.3
ศน.บ.6
ศน.ม. /ค.บ.1
ศบ.1
ศป.บ.2
ศศ.บ.143
ศศ.ม.1
ศศ.ม. /ศษ.บ.1
ศศ.ม./ศศ.บ.1
ศษ.บ.143
ศษ.บ. /วท.บ.1
ศษ.ม /วท.บ.1
ศษ.ม.13
ศษ.ม. /กศ.บ.12
ศษ.ม. /ค.บ.62
ศษ.ม. /บธ.บ.1
ศษ.ม. /วท.บ.16
ศษ.ม. /ศศ.บ.16
ศษ.ม. /ศษ.บ.14
ศษ.ม./กศ.บ.2
ศษ.ม./ค.บ.11
ศษ.ม./วท.บ1
ศษ.ม./วท.บ.7
ศษ.ม./ศศ.บ.2
ศษ.ม./ศษ.บ.2
ศษ.ม./ศษ.บ./ค.บ.1
สท.บ.1
สส.บ.3
อ.บ.1
อ.วท.1
รวม1,840

จำนวนครู พรก ลูกจ้าง แยกตำแหน่ง

ตำแหน่งจำนวน (ครู)
ลูกจ้างประจำ37
ลูกจ้างชั่วคราว6
ผู้อำนวยการโรงเรียน112
รองผู้อำนวยการโรงเรียน1
ครู1,030
ครูผู้ช่วย330
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน26
พนักงานราชการ33
ครูวิกฤติ49
บุคลากรวิทย์-คณิต15
พีืเลี้ยงเด็กพิการ39
ธุรการโรงเรียน114
นักการ48
รวม1,840