โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

โรงเรียนวิถีพุทธที่ทั้งหมด จำนวน 101 โรง

ที่รหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนประเมินตนเอง
184010049บ้านหัวหมากบน
284010085วัดชลคราม
384010136บ้านศรีธนู
484010096บ้านห้วยเสียด
584010113วัดสันติวราราม
684010095บ้านน้ำฉา
784010087วัดนอก
884010123บ้านแหลมหอย
984010012วัดบุญบันเทิง
1084010139บ้านท้องนายปาน
1184010107บ้านดินแดงสามัคคี
1284010100บ้านใหม่สามัคคี
1384010103บ้านดอนเสาธง
1484010066วัดอุทยาราม
1584010071บ้านวังทองสามัคคี
1684010133บ้านเกาะเต่า
1784010035บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ
1884010026วัดกลางใหม่
1984010013บ้านทอนหญ้าปล้อง
2084010008วัดนทีคมเขต
2184010001นิคมสร้างตนเอง
2284010072บ้านทับท้อน
2384010127วัดกลาง
2484010039บ้านคลองสระ
2584010036วัดเขานางเภา
2684010003บ้านซอย 2
2784010034บ้านแม่โมกข์
2884010137วัดสมัยคงคา
2984010092บ้านปากดอนสัก
3084010101วัดคีรีวง
3184010060วัดดอนยาง
3284010051วัดกงตาก
3384010081บ้านท่าเสาเภา
3484010129วัดประเดิม
3584010044วัดพุฒ
3684010141ชุมชนบ้านใต้
3784010041วัดคงคาล้อม
3884010056วัดนิกรประสาท
3984010117บ้านบ่อผุด
4084010048บ้านควนราชา
4184010086วัดนทีวัฒนาราม
4284010118บ้านบางรักษ์
4384010075บ้านวังหวาย
4484010025บ้านสุชน
4584010019บ้านคลองสุข
4684010009วัดแหลมทอง
4784010027บ้านบางใหญ่
4884010029อนุบาลสุราษฎร์ธานี
4984010082บ้านหนองเปล
5084010061วัดประสพ
5184010064บ้านศิลางาม
5284010134บ้านโฉลกหลำ
5384010130วัดแจ้ง
5484010065วัดบ้านใน
5584010088บ้านศรีชัยคราม
5684010079บ้านคีรีรอบ
5784010031วัดสมหวัง
5884010058วัดเขาพระนิ่ม
5984010068บ้านกงหนิง
6084010067ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)
6184010122วัดภูเขาทอง
6284010093อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
6384010119บ้านปลายแหลม
6484010069บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201
6584010105บ้านคลองคราม
6684010070บ้านดอนหลวง
6784010050บ้านห้วยด่าน
6884010116วัดบุณฑริการาม
6984010090ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
7084010120บ้านหน้าค่าย
7184010022วัดบางใบไม้
7284010055วัดแสงประดิษฐ์
7384010099ชุมชนบ้านนางกำ
7484010097วัดสิงขร
7584010131บ้านเกาะพลวย
7684010004บ้านซอย 10
7784010083บ้านปากกะแดะ
7884010002บ้านควนยูง
7984010016บ้านโพหวาย
8084010053วัดปากคู
8184010046บ้านหัวหมากล่าง
8284010063วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
8384010038วัดกาญจนาราม
8484010014วัดโพธิ์นิมิต
8584010040บ้านม่วงลีบ
8684010084วัดพ่วง
8784010042บ้านมะม่วงหวาน
8884010047บ้านห้วยโศก
8984010125วัดนาราเจริญสุข
9084010015วัดท่าทอง
9184010028บ้านท่าเพชร
9284010114วัดสว่างอารมณ์
9384010115บ้านหาดงาม
9484010043บ้านไสตอ
9584010124บ้านดอนธูป
9684010128วัดคุณาราม
9784010052บ้านไสขาม
9884010140บ้านหาดริ้น
9984010054วัดวชิรประดิษฐ์
10084010106องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้9
10184010037บ้านไสใน