โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

โรงเรียนวิถีพุทธที่ยังไม่ประเมินตนเอง จำนวน 77 โรง

ที่รหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนประเมินตนเอง
184010049บ้านหัวหมากบน
284010085วัดชลคราม
384010136บ้านศรีธนู
484010113วัดสันติวราราม
584010095บ้านน้ำฉา
684010123บ้านแหลมหอย
784010012วัดบุญบันเทิง
884010139บ้านท้องนายปาน
984010107บ้านดินแดงสามัคคี
1084010103บ้านดอนเสาธง
1184010066วัดอุทยาราม
1284010008วัดนทีคมเขต
1384010001นิคมสร้างตนเอง
1484010127วัดกลาง
1584010039บ้านคลองสระ
1684010036วัดเขานางเภา
1784010003บ้านซอย 2
1884010034บ้านแม่โมกข์
1984010101วัดคีรีวง
2084010060วัดดอนยาง
2184010081บ้านท่าเสาเภา
2284010044วัดพุฒ
2384010141ชุมชนบ้านใต้
2484010056วัดนิกรประสาท
2584010117บ้านบ่อผุด
2684010048บ้านควนราชา
2784010086วัดนทีวัฒนาราม
2884010118บ้านบางรักษ์
2984010075บ้านวังหวาย
3084010025บ้านสุชน
3184010019บ้านคลองสุข
3284010009วัดแหลมทอง
3384010027บ้านบางใหญ่
3484010082บ้านหนองเปล
3584010064บ้านศิลางาม
3684010134บ้านโฉลกหลำ
3784010130วัดแจ้ง
3884010065วัดบ้านใน
3984010088บ้านศรีชัยคราม
4084010079บ้านคีรีรอบ
4184010031วัดสมหวัง
4284010058วัดเขาพระนิ่ม
4384010068บ้านกงหนิง
4484010067ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)
4584010122วัดภูเขาทอง
4684010093อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
4784010069บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201
4884010105บ้านคลองคราม
4984010070บ้านดอนหลวง
5084010050บ้านห้วยด่าน
5184010116วัดบุณฑริการาม
5284010055วัดแสงประดิษฐ์
5384010099ชุมชนบ้านนางกำ
5484010097วัดสิงขร
5584010131บ้านเกาะพลวย
5684010083บ้านปากกะแดะ
5784010002บ้านควนยูง
5884010016บ้านโพหวาย
5984010053วัดปากคู
6084010063วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
6184010038วัดกาญจนาราม
6284010014วัดโพธิ์นิมิต
6384010084วัดพ่วง
6484010042บ้านมะม่วงหวาน
6584010047บ้านห้วยโศก
6684010125วัดนาราเจริญสุข
6784010015วัดท่าทอง
6884010028บ้านท่าเพชร
6984010114วัดสว่างอารมณ์
7084010115บ้านหาดงาม
7184010043บ้านไสตอ
7284010124บ้านดอนธูป
7384010128วัดคุณาราม
7484010052บ้านไสขาม
7584010140บ้านหาดริ้น
7684010054วัดวชิรประดิษฐ์
7784010106องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้9